MILJØ OG BÆREKRAFT

 

 

 

Vår foretningsidé er: Levere bærekraftige kvalitetsprodukter til sport og bedriftsmarked

Med dette mener vi at vi skal levere produkter som har en stor nytteverdi og god kvalitet, til klubber og bedrifter i hele Norden. Vi er vårt ansvar bevisst og dette forplikter oss til å gjøre det vi kan for at arbeiderne som lager produktene har en best mulig hverdag og at våre leverandører produserer under forhold som belaster miljøet minst mulig så vi minimerer vårt fotavtrykk, både her hjemme og i de områdene vi produserer varene våre. Vi skal opptre ansvarlig med søkelys på miljø, klima og samfunn og en bærekratig fremtid.

Rettferdig innkjøpspraksis

Vår innkjøpspraksis og policy har som mål å forhindre menneskerettighetsbrudd i leverandør- og verdikjeden, samt skape åpenhet og være vårt ansvar bevisst. Vi har et ansvar i forhold til våre leverandører og ønsker et samarbeid som er gunstig for begge parter. Når vi kjøper varer som andre produserer er det vårt ansvar å gi dem ordentlige forhold å gjøre det under. Les mer om vår policy for bærekraftig foretningspraksis her (PDF).

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, samt sikre allmenheten tilgang på informasjon. I henhold til åpenhetsloven er virksomheter pålagt en informasjonsplikt og en plikt til å gjennomføre aktsomhetsvurderinger. Aktsomhetsvurderinger handler om å kartlegge og vurdere negativ påvirkning eller skade i leverandørkjeden og ansvar for å stanse, redusere og forebygge denne. For mer informasjon om Scan Trades aktsomhetsvurderinger, vennligst les 2023 Etisk Handel Norge rapporten her (PDF). Du kan også lese og laste ned bekreftelse på oppnådd basisnivå av Etisk Handel Norge her (PDF).

Hvis du ikke finner informasjon du leter etter på nettsiden vår eller i 2023 rapporten om Etisk Handel, vennligst ta kontakt med oss på denne e-post adressen.

Våre leverandører

Vi har arbeidet med flesteparten av våre leverandører over mange år og noen har vært med oss helt fra starten. Dette gjør at vi kjenner godt til de fabrikker som blir brukt for å produsere våre varer. Vi reiser årlig til Kina og besøker både salgskontor og fabrikker. Nye og eksisterende leveandører blir presentert for våre retningslinjer og betingelser, samt vår "Code of Conduct" (PDF) som er utarbeidet av Etisk Handel Norge.

Vi samarbeider også med Factlines og benytter deeres tjenester i vår oppfølging av samfunnsansvar og etiske retningslinjer i leverandørkjeden. Dette gir et unikt kartlegging og oppfølgingssystem, samt risikovurdering og korrigerende tiltak som bidrar til at vi får evaluert status og mulige forbedringer i leverandørkjeden, samt etterlever anbefalinger og krav fra myndighetene og organisasjoner. Våre minimumskriterier for leverandører finner du her (PDF).

Våre produkter

Ved valg av materialer til våre produkter tas avveininger som blir avgjørende for produktets miljøbelastning. Levetiden til et produkt er viktig i et bærekrafts-perspektiv og våre produkter er laget for å vare lenge. Som tekstilprodusent er vi bevisst vårt ansvar for å finne nye og bedre løsninger enn vi har i dag og ser etter nye inovative og mer bærekraftige materialer med mindre miljøpåvirkning. Bedre kunnskap og forskjeller i holdbarhet og utslipp av mikroplast fra forskjellige materialblandinger vil kunne bli en viktig rettesnor for fremtidig produksjon og innkjøp.

Resirkulert polyester

Høsten 2021 introduserte vi våre første produkter med resirkulert polyester. De er laget av 67 %  resirkulert plast ( PET flasker) Flaskene vaskes og kvernes før de bli omgjort i en smelteprosess til små pellets. Disse lages det fibre av som kan brukes til tekstilproduksjon. Dette forhindrer sløsing av ressurser, det forårsaker mindre forurensing av luft, vann og jord sammenlignet med bruk av vanlig polyester, og holder plastflasker borte fra søppelfyllingen og forhåpentligvis hav og natur.

Våre produkter også pakket i resirkulerte poser som kan sorteres som plast og gjenvinnes.

Vasketips

Tekstiler av polyester kan slippe mikroplastfibre når det brukes og vaskes i maskinen. Vi anbefaler å ikke vaske klær unødig, benytte lavere vasketemperatur og kortere vaskeprogram, samt å benytte seg av vaskeposer og redusere bruk av tørketrommel.

Bomull

Flere av våre bomullsplagg er produsert på fabrikk som er medlem av BCI Better Cotton Initiative. BCI jobber for å gjøre global bomullsproduksjon bedre- både for bonden og miljøet. Fokus er en kontinuerlig forbedring for å oppnå langsiktig bærekraft. Dette innebærer blant annet å
 

  • redusere bruken av kjemikalier
  • ta vare på vannressursene og bruke vannet effektivt
  • sikre skikkelige arbeidsforhold
  • ta vare på det biologiske mangfoldet
  • Jobbe for et sunt jordsmonn

Våre medlemskap

ETISK HANDEL NORGE
Vi har vært medlem av Etisk Handel Norge siden 2004, og vi leverer årlige rapporter om status og fremdrift i arbeidet med etisk handel. Etisk handel Norge er en medlemsbasert organisasjon og et ressurssenter for bærekraftig handel. De har som mål å fremme ansvarlig forretningspraksis i leverandørkjeder slik at handel bidrar til å ivareta menneske- og arbeidstakerrettigheter, samfunn og miljø. Gjennom vårt medlemskap vil vi være forpliktet til å rapportere årlig til Etisk Handel Norge. Disse rapportene vil være tilgjengelige for alle på Etisk Handel Norge sin nettside


MILJØFYRTÅRN
For å synliggjøre at vi har en bevissthet rundt miljøvern, og at vi jobber med bærekraft i våre daglige rutiner og med hele driften av selskapet, er vi svært stolte av at vi i 2020 er blitt Miljøfyrtån sertifisert! Vi har tatt et aktivt miljøansvar og et konkret grep i forhold til bærekraft, og denne sertifiseringen gir oss verktøy for å jobbe kontinuerlig med miljøforbedringer og grønn omstilling. Som en del av det å være Miljøfyrtårnbedrift utarbeides det hvert år en klima- og miljørapport. Denne kan sendes på forespørsel. Les mer på Miljøfyrtårn sine nettsider


GRØNT PUNKT
Scan Trade AS er medlem i Grønt Punkt Norge. Som medlem tar vi vårt lovpålagte ansvar for innsamling av emballasje. Les mer på
Grønt Punkt sine nettsider.